Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija © 2018

Lietuvos miestai ir miesteliai

Šiandien apie 1 mln. 900 tūkst. žmonių (67 proc. visų LT gyventojų) gyvena Lietuvos miestuose, miesteliuose ir priemiesčiuose.

Darnus judumas miestuose

Patvirtintų Darnaus judumo miestuose planų sąrašas su nuorodomis:

Jonava https://www.dropbox.com/s/sxzot3bxn8qm274/JONAVOS%20MIESTO%20DARNAUS%20JUDUMO%20PLANAS.pdf?dl=0

Druskininkai http://www.druskininkai.lt/go.php/Strategija965

Tauragė https://www.taurage.lt/go.php/lit/Taurages-miesto-darnaus-judumo-planas/3


Mūsų DJMP komisijos veikla neapsiribos planų patvirtinimu. Pagal DJMP gaires numatyta, kad savivaldybės kasmet organizuoja susitikimus su Komisija, kad įvertinti kaip sekasi įgyvendinti numatytas priemones. Čia bus puikūs šaltiniai tai monitoringo sistemai apie kurią vakar pasakojai 😊


Kalbant apie monitoringą ir tuos planų vertinimus, vėliau reiks sugalvoti kriterijus, kažkokią sistemą kaip tą monitoringą vykdyti, tad paprašysiu jūsų abiejų padėti ir prie to prisidėti 😊 kažkada painicijuosiu pasitarimą mūsų, bet matyt palaukim kol praplauks visi mažųjų miestelių planai. Iki metų pabaigos manau tas įvyks.

The Grain of the Land

Check out my latest published book. After spending countless hours working up to its release, I’m proud to announce that it’s finally ready. creative, innovative, and filled with excitement, The Grain of the Land is the next book for you. If you liked my previous titles I guarantee you’ll love this one as well.

A Precious Truth

I’ve been working on this latest release for quite some time now, and can’t wait for you to read it. This book first started out as a side project, but soon turned into a fascinating undertaking which I couldn’t stop thinking about or writing. Get in touch to order your copy today and let me know what you think.