Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija © 2018

Tikslas – sudaryti visiems suinteresuotiems subjektams vienodas sąlygas siekiant gerinti Europos miestų, miestelių ir priemiesčių vystymą.

Miestų darbotvarkė įgyvendinama per partnerystes prioritetinėmis sritimis:

 • Darbo vietos ir įgūdžiai vietos ekonomikoje;

 • Skurdas miestuose;

 • Būstas;

 • Migrantų ir pabėgėlių įtrauktis;

 • Tausus žemės naudojimas ir gamtiniai problemų sprendimo būdai;

 • Žiedinė ekonomika;

 • Prisitaikymas prie klimato kaitos;

 • Energetikos pertvarka;

 • Judumas mieste;

 • Oro kokybė;

 • Skaitmeninė pertvarka;

 • Viešieji pirkimai.

Tai daugiapakopis bendradarbiavimas, pagrįstas  lygiateisiškumo principu. Dalyvavimas yra savanoriškas.

Dėmesys skiriamas veiksmingam ir nuosekliam ES politikos sričių įgyvendinimui miestuose. Siekiama sutelkti kuo daugiau galimybių miestams gauti ES finansavimą, skatinamas ES lėšų derinimas, žinių bazės miestų reikalų ir keitimosi gerąja praktika srityse plėtojimas.

ES Miestų darbotvarkė

Nelik abejingas, registruokis ir išsakyk savo nuomonę!

Siekiant veiksmingesnio ir nuoseklesnio esamų ES politikos sričių įgyvendinimo Lietuvos miestuose įvairiose srityse, skatiname nelikti abejingiems ir kviečiame registruotis ES miestų darbotvarkės svetainėje, aktyviai domėtis išsamia, patikima informacija apie ES miestų iniciatyvas, konsultuotis ir prisidėti prie šių iniciatyvų įgyvendinimo.

Naujienos

DKUZmgvXUAArDqA.jpg

ES miestų-sostinių dialogas su Europos Komisija dėl jų ateities besikeičiančioje ES

January 20, 2023

Siekiant, kad ES sostinių merai ir Europos Komisija keistųsi nuomonėmis dėl daugybės tarptautinių ir vidaus problemų, kurias tenka spręsti abejoms šalims, 2017 m. rugsėjo 21d., Rygoje suorganizuotas jų dialogas  „6-asis metinis Europos miestų merų ir Europos Komisijos dialogas - ES sostinių merai, vienijasi dėl miestų sostinių ateities besikeičiančioje Europos Sąjungoje“.
Šis dialogas sudarys sąlygas bendrai vertinti ES miestų darbotvarkės pilotines partnerystes: pradedant nuo pirmojo etapo vertinant aktualiausius klausimus, sprendžiamus partnerystėse iki galutinio tikslo – gerinti ES politikos krypčių urbanistinį aspektą ir pasiūlyti geresnį reglamentavimą ir finansavimą.

EUKN ataskaita
„Metai po Amsterdamo pakto“

2017 m. liepos 18 d.


Praėjus metams po Amsterdamo pakto patvirtinimo, Nyderlandų vidaus reikalų ir karališkųjų santykių ministerija išreiškė poreikį pirmųjų rezultatų įvertinimui. Europos miestų žinių tinklui (angl. EUKN) buvo pavesta atlikti šį tyrimą. Tyrimo ataskaitoje pateikiama 11 darbotvarkės veiksmų, numatytų Amsterdamo pakte, pažanga ir šių veiksmų poveikis (įskaitant poveikį ES politikai po 2020 m.) valstybėms narėms.


Pateikite savo nuomonę!

January 20, 2023

Parengti  partnerysčių "Migrantų ir pabėgėlių įtrauktis", "Skurdas miestuose",  "Būstas" ir "Oro kokybė" veiksmų planų projektai. Visuomenė kviečiama teikti atsiliepimus.

Partnerystė „Tausus žemės naudojimas ir gamtiniai problemų sprendimo būdai“

2017 m. liepos 12-13 d.

Varšuvoje įvyko pirmasis partnerystės „Tausus žemės naudojimas ir gamtiniai problemų sprendimo būdai“ susitikimas. Šioje partnerystėje Lietuvos poziciją atstovauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Patvirtintos 4 naujos partnerystės

2017 m.  balandžio 4 d.

Miesto reikalų generalinių direktorių (angl. Directors-General Meeting on Urban Matters, DGUM) susitikime,  Maltoje patvirtintos keturios partnerystės: Tausus žemės naudojimas ir gamtiniai problemų sprendimo būdai; Energetikos pertvarka; Prisitaikymas prie klimato kaitos; Novatoriški ir atsakingi viešieji pirkimai.

Partnerystė "Žiedinė ekonomika"

2017 m. vasario 22-23 d.

Oslo regiono biure Briuselyje įvyko pirmasis partnerystės „Žiedinė ekonomika“ susitikimas.Šioje partnerystėje aktyviai dalyvauja Kauno miestas.

Amsterdamo paktas

2016 m. gegužės 30 d.

2016 m. gegužės 30 d. valstybių narių ministrai, atsakingi už miestų reikalus, susitarė dėl Amsterdamo pakto, kuriuo nustatyta miestų darbotvarkė. Miestų darbotvarkės tikslas – sudaryti visiems suinteresuotiems subjektams vienodas sąlygas siekiant gerinti Europos miestų, miestelių ir priemiesčių vystymą. 2016 m. birželio 24 d. ES Bendrųjų reikalų taryba oficialiai patvirtino Amsterdamo paktą.

Susipažinkite su ES miestų darbotvarkės naujienomis, užsiprenumeruodami naujienlaiškį!